China Eastern Airlines

CES / MU

航班
 • 21 6月
  MU9045
  预计将在 6m 后出发
  08:45CST
  Nanchang (KHN)
  10:25CST
  Guilin City (KWL)
  01h40m
  B-651F (AJ27)
  382 NM
  Estimated
  08:45
  在 6 分钟后
  Estimated
  10:25
  在 2 小时后
 • 21 6月
  MU5557
  预计将在 1m 后出发
  08:40CST
  Taiyuan (TYN)
  11:45CST
  Shantou (SWA)
  03h05m
  B-5796 (B738)
  886 NM
  Estimated
  08:40
  在 1 分钟后
  Estimated
  11:45
  在 3 小时后
 • 21 6月
  MU2209
  预计将在 1m 后出发
  08:40CST
  Xianyang (XIY)
  11:40CST
  Shantou (SWA)
  03h00m
  B-305Z (A20N)
  784 NM
  Estimated
  08:40
  在 1 分钟后
  Estimated
  11:40
  在 3 小时后
 • 21 6月
  MU5946
  已取消
  08:40CST
  Lancang, YN (JMJ)
  09:40CST
  Kunming (KMG)
  01h00m
  B-5817 (B737)
  236 NM
  Estimated
  08:40
  在 1 分钟后
  Estimated
  09:40
  在 1 小时后
 • 21 6月
  MU2947
  预计将在 1h 6m 后出发
  09:45CST
  Changzhou (CZX)
  12:15CST
  Guangzhou (CAN)
  02h30m
  B-6457 (A319)
  617 NM
  Estimated
  09:45
  在 1 小时后
  Estimated
  12:15
  在 4 小时后
 • 21 6月
  MU5529
  预计将在 1m 后出发
  08:40CST
  Shanghai (SHA)
  10:25CST
  Qingdao (TAO)
  01h45m
  B-6643 (A321)
  316 NM
  Estimated
  08:40
  在 1 分钟后
  Estimated
  10:25
  在 2 小时后
 • 21 6月
  MU2524
  预计将在 1m 后出发
  08:40CST
  Shanghai (PVG)
  10:30CST
  Wuhan (WUH)
  01h50m
  B-5779 (B738)
  392 NM
  Estimated
  08:40
  在 1 分钟后
  Estimated
  10:30
  在 2 小时后
 • 21 6月
  MU5930
  预计将在 1m 后出发
  08:40CST
  Zhaotong (ZAT)
  09:35CST
  Kunming (KMG)
  00h55m
  B-5256 (B737)
  141 NM
  Estimated
  08:40
  在 1 分钟后
  Estimated
  09:35
  在 56 分钟后
 • 21 6月
  MU5787
  预计将在 1m 后出发
  08:40CST
  Kunming (KMG)
  12:00CST
  Tianjin (TSN)
  03h20m
  B-303E (A20N)
  1114 NM
  Estimated
  08:40
  在 1 分钟后
  Estimated
  12:00
  在 3 小时后
 • 21 6月
  MU9981
  预计将在 7h 21m 后出发
  16:00CST
  Chongqing (CKG)
  17:50CST
  Hefei (HFE)
  01h50m
  B-6760 (A320)
  563 NM
  Estimated
  16:00
  在 7 小时后
  Estimated
  17:50
  在 9 小时后
 • 21 6月
  MU9871
  预计将在 1m 后出发
  08:40CST
  Xianyang (XIY)
  13:25CST
  Shache (QSZ)
  04h45m
  B-8390 (A319)
  1542 NM
  Estimated
  08:40
  在 1 分钟后
  Estimated
  13:25
  在 5 小时后
 • 21 6月
  MU5921
  预计将在 1m 后出发
  08:40CST
  Kunming (KMG)
  09:45CST
  Lijiang (LJG)
  01h05m
  B-5265 (B737)
  173 NM
  Estimated
  08:40
  在 1 分钟后
  Estimated
  09:45
  在 1 小时后
 • 21 6月
  MU5641
  预计将在 1m 后出发
  08:40CST
  Taiyuan (TYN)
  11:00CST
  Jianyang, Chengdu (TFU)
  02h20m
  B-7966 (B738)
  604 NM
  Estimated
  08:40
  在 1 分钟后
  Estimated
  11:00
  在 2 小时后
 • 21 6月
  MU2009
  预计将在 1m 后出发
  08:40CST
  Ningbo (NGB)
  10:20CST
  Taipei (TPE)
  01h40m
  B-8856 (A320)
  285 NM
  Estimated
  08:40
  在 1 分钟后
  Estimated
  10:20
  在 2 小时后
 • 21 6月
  MU9009
  将在 2h 6m 后着陆
  08:28CST
  Shanghai (PVG)
  10:45CST
  Shantou (SWA)
  02h05m
  B-655C (AJ27)
  536 NM
  Departed
  08:28
  10 分钟前
  Estimated
  10:45
  在 2 小时后
 • 21 6月
  MU282
  状态 N/A
  B-30D0 (A20N)
  1483 NM
 • 21 6月
  MU2416
  实况
  B-6871 (A320)
  469 NM
 • 21 6月
  MU6117
  估计已于 3m 前出发
  08:35CST
  Qingdao (TAO)
  11:30CST
  Jianyang, Chengdu (TFU)
  02h55m
  B-1860 (A320)
  864 NM
  Estimated
  08:35
  3 分钟前
  Estimated
  11:30
  在 3 小时后
 • 21 6月
  MU9869
  将在 4h 36m 后着陆
  08:26CST
  Guangzhou (CAN)
  12:15CST
  Shenyang (SHE)
  03h40m
  B-1933 (B738)
  1209 NM
  Departed
  08:26
  12 分钟前
  Estimated
  12:15
  在 4 小时后
 • 21 6月
  MU5505
  将在 2h 51m 后着陆
  08:28CST
  Shanghai (PVG)
  10:30CST
  Fuzhou (FOC)
  01h55m
  B-207L (B738)
  333 NM
  Departed
  08:28
  10 分钟前
  Estimated
  10:30
  在 2 小时后
 • 21 6月
  MU6935
  估计已于 3m 前出发
  08:35CST
  Shanghai (SHA)
  10:45CST
  Taiyuan (TYN)
  02h10m
  B-327Y (A20N)
  583 NM
  Estimated
  08:35
  3 分钟前
  Estimated
  10:45
  在 2 小时后
 • 21 6月
  MU5071
  估计已于 3m 前出发
  08:35CST
  Hangzhou (HGH)
  11:25KST
  Seoul (ICN)
  01h50m
  B-2415 (A320)
  528 NM
  Estimated
  08:35
  3 分钟前
  Estimated
  11:25
  在 2 小时后
 • 21 6月
  MU6387
  估计已于 3m 前出发
  08:35CST
  Jianyang, Chengdu (TFU)
  11:05CST
  Sanya (SYX)
  02h30m
  B-6370 (A320)
  771 NM
  Estimated
  08:35
  3 分钟前
  Estimated
  11:05
  在 2 小时后
 • 21 6月
  MU6879
  将在 1h 11m 后着陆
  08:22CST
  Lanzhou (LHW)
  09:50CST
  Xianyang (XIY)
  01h15m
  B-2290 (A321)
  280 NM
  Departed
  08:22
  16 分钟前
  Estimated
  09:50
  在 1 小时后
 • 21 6月
  MU5829
  将在 3h 36m 后着陆
  08:29CST
  Kunming (KMG)
  11:15CST
  Zhengzhou (CGO)
  02h40m
  B-1307 (B738)
  801 NM
  Departed
  08:29
  9 分钟前
  Estimated
  11:15
  在 3 小时后
 • 21 6月
  MU2623
  将在 2h 36m 后着陆
  08:25CST
  Wuhan (WUH)
  10:15CST
  Zhoushan (HSN)
  01h40m
  B-7375 (B738)
  426 NM
  Departed
  08:25
  13 分钟前
  Estimated
  10:15
  在 2 小时后
 • 21 6月
  MU2290
  状态 N/A
  B-6713 (A320)
  734 NM
 • 21 6月
  MU5544
  状态 N/A
  B-8559 (A321)
 • 21 6月
  MU5856
  将在 1h 11m 后着陆
  08:26CST
  Jianyang, Chengdu (TFU)
  09:50CST
  Kunming (KMG)
  01h20m
  B-1788 (B738)
  323 NM
  Departed
  08:26
  12 分钟前
  Estimated
  09:50
  在 1 小时后
 • 21 6月
  MU2359
  将在 1h 7m 后着陆
  08:16CST
  Jiayuguan (JGN)
  09:46CST
  Lanzhou (LHW)
  01h25m
  B-8558 (A320)
  320 NM
  Departed
  08:16
  22 分钟前
  Estimated
  09:46
  在 1 小时后
日期航班始发地STD目的地STA飞机状态飞行时间重新显示
2024 21 6月Nanchang (KHN/ZSCN)
08:45 CST
Guilin City (KWL/ZGKL)
10:25 CST
AJ27 (B-651F)Estimated
01h40m
2024 21 6月Taiyuan (TYN/ZBYN)
08:40 CST
Shantou (SWA/ZGOW)
11:45 CST
B738 (B-5796)Estimated
03h05m
2024 21 6月Xianyang (XIY/ZLXY)
08:40 CST
Shantou (SWA/ZGOW)
11:40 CST
A20N (B-305Z)Estimated
03h00m
2024 21 6月Lancang, YN (JMJ/ZPJM)
08:40 CST
Kunming (KMG/ZPPP)
09:40 CST
B737 (B-5817)Cancelled
01h00m
2024 21 6月Changzhou (CZX/ZSCG)
08:40 CST
Guangzhou (CAN/ZGGG)
11:10 CST
A319 (B-6457)Estimated
02h30m
2024 21 6月Shanghai (SHA/ZSSS)
08:40 CST
Qingdao (TAO/ZSQD)
10:25 CST
A321 (B-6643)Estimated
01h45m
2024 21 6月Shanghai (PVG/ZSPD)
08:40 CST
Wuhan (WUH/ZHHH)
10:30 CST
B738 (B-5779)Estimated
01h50m
2024 21 6月Zhaotong (ZAT/ZPZT)
08:40 CST
Kunming (KMG/ZPPP)
09:35 CST
B737 (B-5256)Estimated
00h55m
2024 21 6月Kunming (KMG/ZPPP)
08:40 CST
Tianjin (TSN/ZBTJ)
12:00 CST
A20N (B-303E)Estimated
03h20m
2024 21 6月Chongqing (CKG/ZUCK)
08:40 CST
Hefei (HFE/ZSOF)
10:30 CST
A320 (B-6760)Estimated
01h50m
2024 21 6月Xianyang (XIY/ZLXY)
08:40 CST
Shache (QSZ/ZWSC)
13:25 CST
A319 (B-8390)Estimated
04h45m
2024 21 6月Kunming (KMG/ZPPP)
08:40 CST
Lijiang (LJG/ZPLJ)
09:45 CST
B737 (B-5265)Estimated
01h05m
2024 21 6月Taiyuan (TYN/ZBYN)
08:40 CST
Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF)
11:00 CST
B738 (B-7966)Estimated
02h20m
2024 21 6月Ningbo (NGB/ZSNB)
08:40 CST
Taipei (TPE/RCTP)
10:20 CST
A320 (B-8856)Estimated
01h40m
2024 21 6月Shanghai (PVG/ZSPD)
08:40 CST
Shantou (SWA/ZGOW)
10:45 CST
AJ27 (B-655C)Est. Arrival 10:45 CST
02h05m
2024 21 6月Ho Chi Minh City (SGN/VVTS)Shanghai (PVG/ZSPD)A20N (B-30D0)Status N/A
2024 21 6月Lanzhou (LHW/ZLLL)Dunhuang (DNH/ZLDH)A320 (B-6871)Live
2024 21 6月Qingdao (TAO/ZSQD)
08:35 CST
Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF)
11:30 CST
A320 (B-1860)Estimated
02h55m
2024 21 6月Guangzhou (CAN/ZGGG)
08:35 CST
Shenyang (SHE/ZYTX)
12:15 CST
B738 (B-1933)Est. Arrival 12:15 CST
03h40m
2024 21 6月Shanghai (PVG/ZSPD)
08:35 CST
Fuzhou (FOC/ZSFZ)
10:30 CST
B738 (B-207L)Est. Arrival 10:30 CST
01h55m
2024 21 6月Shanghai (SHA/ZSSS)
08:35 CST
Taiyuan (TYN/ZBYN)
10:45 CST
A20N (B-327Y)Estimated
02h10m
2024 21 6月Hangzhou (HGH/ZSHC)
08:35 CST
Seoul (ICN/RKSI)
11:25 KST
A320 (B-2415)Estimated
01h50m
2024 21 6月Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF)
08:35 CST
Sanya (SYX/ZJSY)
11:05 CST
A320 (B-6370)Estimated
02h30m
2024 21 6月Lanzhou (LHW/ZLLL)
08:35 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
09:50 CST
A321 (B-2290)Est. Arrival 09:50 CST
01h15m
2024 21 6月Kunming (KMG/ZPPP)
08:35 CST
Zhengzhou (CGO/ZHCC)
11:15 CST
B738 (B-1307)Est. Arrival 11:15 CST
02h40m
2024 21 6月Wuhan (WUH/ZHHH)
08:35 CST
Zhoushan (HSN/ZSZS)
10:15 CST
B738 (B-7375)Est. Arrival 10:15 CST
01h40m
2024 21 6月Wenzhou (WNZ/ZSWZ)Xianyang (XIY/ZLXY)A320 (B-6713)Status N/A
2024 21 6月First seen near
Shanghai, China
A321 (B-8559)Status N/A
2024 21 6月Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF)
08:30 CST
Kunming (KMG/ZPPP)
09:50 CST
B738 (B-1788)Est. Arrival 09:50 CST
01h20m
2024 21 6月Jiayuguan (JGN/ZLJQ)
08:30 CST
Lanzhou (LHW/ZLLL)
09:55 CST
A320 (B-8558)Est. Arrival 09:46 CST
01h25m

通过我们的基础订阅,可获得China Eastern Airlines7天内的飞行历史记录。 在此获得更多详情
更多可供购买的机场数据,请查看我们的按需可选API,。

是否考虑去掉广告?

禁用广告拦截器或订阅计划以在Radarbox上不显示广告。已经订阅?登录

订阅

您已获准在 RadarBox 的网站着陆。继续使用我们的服务,即表示您同意我们的隐私政策

隐藏